Cultiva

Rådsmøte 17. juni 2024

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 17. juni 2024 kl. 15:00 i våre lokaler i Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirene er tilgjengelige i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter at møtet er gjennomført. 

Forslag til saksliste: 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

4/24  Orienteringssaker
         4.1 Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)
5/24  Virksomhetsrapport 2023 (ettersendt vedlegg)
6/24  Honorar til styret og rådsforsamling (ettersendt innstilling fra valgkomiteen)
7/24  Revisjonshonorar og valg av revisor
8/24  Møteplan
9/24  Eventuelt

 

Rådsmøtene er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser.