Cultiva

Tildelinger Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Styret har i dag tildelt 10,6 millioner kroner til 24 av de 68 mottatte søknadene til utlysningen "Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon".

Vi fikk inn totalt 68 søknader med et bredt spekter av kulturfeltet, flere nye samarbeidskonstellasjoner og gjennomgående høy kvalitet. Det totale søknadsbeløpet var 35,1 millioner kroner, med totalbudsjett inkludert egen- og tilleggsfinansiering på kroner 73,5 millioner kroner. Søknadene fordelte seg på 39 modningsprosjekt og 29 modne prosjekt. Til sammen ble 12 modningsprosjekt og 12 modne prosjekt prioritert fra et samlet styret i Cultiva, som utvidet bevilgningsrammen for disse prosjektene til totalt 10 600 000 millioner kroner.   

De prioriterte prosjektene er:

12 digitale modningsprosjekter på totalt kr 2 500 000. 

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Beløp

 

E-21068/006

Bellevue Kreative ANS

Digital berøring

250 000

 

E-21068/007

Den nordiske poesibiennale

Den nordiske poesibiennale 2023 (forprosjekt)

100 000

*1)

E-21068/014

Agder XR AS

Vrommet

250 000

 

E-21068/020

Kilden teater- og konserthus IKS

Scenekunst i en utvidet virkelighet (AR)

250 000

 

E-21068/024

JAM Studio

Interaktivt teater

150 000

 

E-21068/028

Pluma AS

Folkemusikkmaskinen (arb.tittel)

200 000

*2)

E-21068/041

Studio Q AS

Rottefangeren

250 000

 

E-21068/046

Tidistudio AS

Tidi-boksen

250 000

 

E-21068/048

Kristiansand kunsthall

Digital kunsthall

200 000

*3)

E-21068/052

Olympiatoppen Sør

Digitalisert dannelse for toppidrett

250 000

 

E-21068/064

Ad-hoc gruppe v/ Perry Design & Idea Developement

Pocket Universe (arb.tittel)

250 000

 

E-21068/067

Coolart Sedin Zunic

KAOS Festival

100 000

*4)

* NB: betingelser knyttet til tildelingen

1) Cultivas bidrag skal gå til utviklingsarbeid knyttet til de digitale delene av arrangementet.
2) Cultivas bidrag skal gå til workshop og prototyping/konseptutvikling/kuratering.
3) Cultivas bidrag skal gå til digital innholdsproduksjon.
4) Cultivas bidrag skal gå til utviklingsarbeid knyttet til de digitale delene av arrangementet. 

12 digitalt modne prosjekter på totalt kr 8 100 000.

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Beløp

 

E-21068/003

Kristiansand Ishockeyklubb

Digitalisering av idrett

250 000

 

E-21068/005

Bigwig AS

Baller

350 000

 

E-21068/018

Norges Film AS

Pedagogisk avspiller

250 000

 

E-21068/023

Kilden teater- og konserthus IKS

KunstSert

1 000 000

 

E-21068/031

Kvadtraining AS

Digitalisert trening

500 000

*1)

E-21068/033

Pictorytale AS

Julegaven til Thomas

1 000 000

 

E-21068/039

Come Back Films AS

Kunstnerportretter (arb.tittel)

800 000

 

E-21068/042

Studio Q AS

Folk og røvere i Kardemomme by

1 000 000

 

E-21068/049

Amodei Visuals

872 – Kongerikets fall og landets fødsel

1 000 000

 

E-21068/051

One Film AS

Perleporten

600 000

*2)

E-21068/063

Moodcat AS

Hybrid 2.0

500 000

 

E-21068/068

Sørlandets Kunstmuseum

Digitalisering av samling og digitale formidlingsopplevelser

850 000

*3)

* NB: betingelser knyttet til tildelingen

1) Cultivas bidrag skal gå til online coaching og digitalt utstyr.
2) Cultivas bidrag skal gå til den digitale produksjonen.
3) Cultivas bidrag skal gå til digitalt utstyr.

Ikke prioriterte søknader:

44 søknader nådde ikke opp i prioriteringene, og avslås.

Cultiva har vurdert prosjektene ut i fra 1) om de er innenfor Cultivas formålsparagraf, 2) om de er innenfor utlysningsteksten, 3) ut fra prioriteringskriterier som fremgikk i utlysningsteksten. Til slutt har prosjektene hver for seg og samlet vært diskutert og prioritert opp mot hvordan det treffer utlysningens formål, slik dette stod formulert i utlysningen.

Cultiva har ikke for vane å begrunne avslag, men det var flere overordnete vurderinger som fulgte prioriteringene. Helt konkret dreier dette seg som prosjekt som falt ut som følge av

  • Formålsvurderinger: Prosjekt var driftsorientert eller sendt fra enkeltpersoner.
  • Utenfor utlysningstekst: Prosjektene var mer rettet mot levekårsutfordringer enn sikring av arbeidsplasser.
  • Prioriteringskriterier: Manglende tilknytning til Kristiansand, lav innovasjonsgrad, ubalansert samarbeids- og forretningsmodell.

Dessuten ble prosjektene vurdert og prioritert mer overordnet, samt ut fra en samlet kost/nytte-vurdering. I utlysningen ble det presisert at ‘forretningsadresse og aktivitet i Kristiansand vil sammen med inntektsmodeller og kompetansebygging til nytte for lokalsamfunnet vektlegges i prioriteringene’.  Det var på grunn av denne presiseringen at de fleste avslagene ble gitt. Det gjelder 1) Søknader med forretningsadresse utenfor Kristiansand, og 2) søknader med samarbeidspartnere utenfor Kristiansand hvor store deler av budsjettet tilfalt partner, og/eller hvor forretningsmodell ikke i tilstrekkelig grad tilgodeså Kristiansand – enten i form av inntektsmodell, eierskap og/eller kompetansebygging.  

Tusen takk til alle som søkte for engasjement og innsats med å søke på utlysningen.