Cultiva

Styremøte 7. desember 2020

Det gjennomføres styremøte 7. desember 2020 kl. 10.

På grunn av koronasituasjonen vil møtet ikke være åpent for tilhørere. Sakspapirer er tilgjengeliggjort på nettsidene, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningstaker
50/20 Status kapitalforvaltning
51/20 Kapitalforvaltningsstrategi
52/20 Strategi Cultiva 2021-2024
53/20 Administrativt budsjett 2021
54/20 Vedtektsendring § 6.1
55/20 Møteplan
56/20 Geitmyra Matkultursenter, Etablering i Kristiansand, år 3 av 5
57/20 Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2021
58/20 SKMU, Kunstsilo barn og unge, år 1 av 4
59/20 Skippergata 24B

3. Oppfølgingssaker
60/20 Digitalt kulturhus
61/20 Konkretisering av strategi
62/20 Kommunikasjonsstrategi

4. Diskusjonssaker
63/20 Levekårsløft

5. Orienteringssaker
64/20 Statusrapport kommunikasjonsplan
65/20 Møter og henvendelser
66/20 Diverse orienteringer fra administrasjonen

6. Oppsummering
67/20 Eventuelt

Sakspapirene kan lastes ned her