Cultiva

Styremøte 18. februar 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte torsdag 18. februar 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres digitalt styremøte. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for å få lenke til møtet. Styreevalueringen gjennomføres i lukket møte, og lenken åpnes for tilhørere fra kl. 11.00.

Sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Styreevaluering

02/21 Styreevaluering

3. Beslutningssaker

03/21 Status kapitalforvaltning
04/21 Levekårsløft
05/21 Europarådet - digital#exhibition og Europakonferanse 2021
06/21 Lockdown in Dirty Old Town

4. Oppfølgingssaker

07/21 Jubileumsfilm
08/21 Digitalt kulturhus
09/21 Konkretisering strategi Cultiva 2021/2024

5. Orienteringssaker

10/21 Statusrapport kommunikasjonsplan
11/21 Møter og henvendelser
12/21 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd
13/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen
14/21 Evaluering Julebyen Kristiansand

6. Oppsummering

15/21 Eventuelt