Cultiva

Tildelinger Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon

I styremøte 18. oktober 2022 ble det tildelt 10 millioner kroner til 22 av søknadene til utlysningen "Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon".

Vi fikk inn totalt 61 søknader med et bredt spekter av kulturfeltet, flere nye samarbeidskonstellasjoner og gjennomgående høy kvalitet. Det totale søknadsbeløpet var 36,9 millioner kroner, med totalbudsjett inkludert egen- og tilleggsfinansiering på kroner 78,2 millioner kroner. Søknadene fordelte seg på 28 modningsprosjekt og 33 modne prosjekt. Til sammen ble 11 modningsprosjekt og 11 modne prosjekt prioritert fra et samlet styret i Cultiva innenfor bevilgningsrammen 10 millioner kroner.   

De prioriterte prosjektene er:

11 digitale modningsprosjekter på totalt kr 2 450 000. 

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Beløp

 

E-21072/008

Kristiansand Dyrepark

Estragons hemmeligheter - en visuell, digital og interaktiv reise

250 000

*1)

E-21072/012

Agder Kusntsenter

HABITAT 2023

250 000

*2)

E-21072/014

Ad hoc Designfront Siri Urdal

Pixel og Pastel

150 000

*3)

E-21072/024

FLUKS - senter for ung kunst og kultur

......kategorien KUNST

230 000

*4)

E-21072/027

Agder Fylkeskommune

Etableringsprosjekt for et kompetansesenter for e-sport og datakultur

250 000

*5)

E-21072/030

Ad hoc Erik Pirolt

Grønt øye

250 000

 

E-21072/031

Vest-Agder museet

Brukt av teknologiske nyvinninger for historiefortellinger i museet

250 000

 

E-21072/035

Ad hoc Birgit Amalie Nilssen

Henrik goes to China

200 000

 

E-21072/045

Samarbeidsråd for klassisk korsang

KORografen - en nyttig korinstallasjon

250 000

*6)

E-21072/048

Øya Film

Mørke skyer

170 000

*7)

E-21072/064

Pocket Universe AS

Pocket Universe - dataspill

200 000

 

* NB: betingelser knyttet til tildelingen

1) Cultivas bidrag skal gå til spillproduksjon.
2) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av digital plattform og produksjon, og til den delen av prosjektet som aktiverer ressurser innenfor Kristiansand. 
3) Cultivas bidrag skal gå til work shop, og forutsetter at prosjektet inviterer med kunstnere tilhørende i Kristiansand.
4) Cultivas bidrag skal gå til digital produksjon, og forutsetter at prosjektet aktiverer lokale ressurser både når det gjelder samtidskunstnere og teknologer. 
5) Cultivas bidrag skal gå til aktiviteter i Kristiansand, og forutsetter koordinering med Spillsenteret (E-21072/050). 
6) Cultivas bidrag skal gå til den digitale produksjonen av prosjektet. 
7) Cultivas bidrag skal gå til den digitale produksjonen av prosjektet. 

11 digitalt modne prosjekter på totalt kr 7 550 000.

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Beløp

 

E-21072/003

Ad hoc Sidsel Jørgensen

Tangen Doku

250 000

*1)

E-21072/006

Landmark Film AS Hjernereisen

500 000

*2)

E-21072/013

Cederberg Studios AS

Atmos - opptak av 3D lyd

700 000

*3)

E-21072/021

South Coast Creative AS

Metaverse

500 000

 

E-21072/026

Alma Eik Art(e)Scape. Calma BeGood

1 000 000

*4)

E-21072/040

Kilden teater- og konserthus

KunstSert

1 000 000

*5)

E-21072/043

Studio Q As

Rottefangeren

1 000 000

*6)

E-21072/049

Kunstsilo Digitalisering av samling og formidlingsopplevelser

900 000

*7)

E-21072/050

Spillsenteret

SKILLS

500 000

*8)

E-21072/056

Braak AS

Lydrom

600 000

*9)

E-21072/060

Come Back Film AS Verk

600 000

*10)

* NB: betingelser knyttet til tildelingen

1) Cultivas bidrag skal gå til utvikling og gjennomføring av digitalisering av fotobasen.
2) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av den digitale plattformen.
3) Cultivas bidrag skal gå til innkjøp av utstyr og spisskompetanse.
4) Cultivas bidrag skal gå til digital produksjon og visning, samt til teknisk utstyr og spisskompetanse.
5) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av avklaring av teknologi og anskaffelse av utstyr. 
6) Cultivas midler skal gå til å utvikle lokal kompetanse innen stop motion animasjonsproduksjon. 
7) Cultivas bidrag forutsetter at spisskompetanse overføres lokalt. 
8) Cultivas bidrag forutsetter koordinering med Agder Fylkeskommune (E-22072/027).
9) Cultivas bidrag går til innkjøp av utstyr og utvikling av spisskompetanse. 
10) Cultivas bidrag skal gå til digital utvidelse rundt de kunstneriske portrettene. 

Ikke prioriterte søknader:

39 søknader nådde ikke opp i prioriteringene, og avslås.

Cultiva har ikke tradisjon for å begrunne vurdering av søknader. I utlysningen har likevel vurderingskriteriene blitt kommunisert tydelig i utlysningen, og en overordnet oversikt over hvorfor søknader ikke har nådd opp følger her:

Kun fire av søknadene ble avslått fordi prosjektet ikke var innenfor Cultivas formålsparagraf. Det var helt konkret knyttet til søknader som var driftsorienterte, eller som ikke var innenfor Cultivas virkeområde.

Noen av søknadene ble avslått fordi prosjektet ikke var innenfor utlysningsteksten. Det var primært knyttet til prosjekter som i liten grad bidro til sikring av arbeidsplasser, utover prosjektets levetid.

Flere av søknadene ble avslått ut fra prioriteringskriterier, og her var flere parameter som gjorde seg gjeldende: Lav innovasjongrad i forhold til digital transformasjon, manglende eksterne partnere i modne prosjekt, svakere tilknytning til Kristiansand enn prosjekt som ble prioritert. I utlysningen ble det presisert at ‘forretningsadresse og aktivitet i Kristiansand vil sammen med inntektsmodeller og kompetansebygging til nytte for lokalsamfunnet vektlegges i prioriteringene’.

Som tidligere nevnt, var det langt flere kvalifiserte prosjekt enn søknadsrammen tillot i denne søknadsrunden. Det har medført at svært kvalifiserte søkere ikke har kunne blitt prioritert. Dette gjelder blant annet søknader som har angitt at de ikke kan nedskaleres, og som dermed har blitt bortprioritert fremfor nedskalert. Det gjelder også søkere som har levert flere søknader om flere prosjekt.

Tusen takk til alle som søkte for engasjement og innsats med å søke på utlysningen.