Cultiva

Rådsmøte 6. desember 2022

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte tirsdag 6. desember 2022 kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Sakspapirene er tilgjengelige i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter at møtet er gjennomført. 

Forslag til saksliste: 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

7/22  Orienteringssaker
         7.1 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 14.06.22
         7.2 Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)

8/22  Valg av 1. vara styremedlem

9/22  Møteplan 2023

10/22 Eventuelt

 

Rådsmøtene er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er tilgjengelig plass før møtet.