Cultiva

Styremøte 14. juni 2022

Vi har styremøte tirsdag 14. juni 2022 fra kl. 10:00 til kl 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 
Ettersendte saksdokumenter for sak 27/22 er tilgjengelig her.

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er ledige tilhørerplasser. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker
27/22 Status kapitalforvaltning
28/22 Virksomhetsrapport 2021

3. Diskusjonssaker
29/22 Levekårsløft
30/22 Skippergata 24 b
31/22 Cultiva Digital år 2

4. Orienteringssaker
32/22 Status Arendalsuka
33/22 Møter og henvendelser
34/22 Statusrapport kommunikasjonsplan
35/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering
36/22 Eventuelt