Cultiva

Pågående prosjekter

Avlysninger, utsettelser og andre endringer i prosjekter som følge av koronaviruset

Dersom du har mottatt tilskudd fra Cultiva, og ikke lengre kan gjennomføre prosjektet i tråd med samarbeidsavtalen på grunn av koronasituasjonen, må du ta kontakt.  

Cultiva kommer ikke til å kreve tilbake midler som allerede er brukt på planlegging av arrangementer, produksjoner eller prosjekter som ikke kan gjennomføres som en følge av koronoaviruset.  

Cultiva vil kunne godkjenne endringer i prosjektet og utsettelser. Vi trenger da oppdatert informasjon fra tilskuddsmottakerne med informasjon om endringer i prosjektbeskrivelse, budsjetter og fremdriftsplan.  

Cultiva følger situasjonen nøye og vil i løpet av de nærmeste dagene informere om eventuelle endringer for tilskuddsmottakere som er rammet av omstendigheter rundt koronaviruset. Vi ber alle som har spørsmål om å følge med på våre nettsider og på sosiale medier. 

Kontaktinfo: 

Epostadresse: post@cultiva.no 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder, mobil 954 95 930 
Ingebjørg Borgemyr, prosjektutvikler, mobil 917 17 095