Cultiva

Ny rådsforsamling på plass

Jørgen Kristiansen valgt til ny leder av Cultivas rådsforsamling.

I det konstituerende møtet 11. november 2019 ble det valgt ny leder og en valgkomite bestående av Jørgen Kristiansen, Renate Hægeland og Jannike Arnesen. 

Rådsforsamlingen består av (personlig vara i parentes): 

Jørgen H. Kristiansen - leder (Sigrun Sæther)
Jannike Arnesen (Bjørn Egeli)
Linda Voreland (Guttorm Strande Syrrist)
Jostein Senumstad (Bjarne Bentsen Lieng)
Tore Heidenreich (Lene Jakobsen)
Renate Hægeland (Tom Erik Løchen)
Petter Benestad (Andrea Christina Gonzalez)
Siri Mathiesen, valgt av NHO
Kenneth Mørk, valgt av LO
Steinar Langholm, Sorenskriver i Kristiansand
Camilla Dunsæd, kommunaldirektør i nye Kristiansand

Rådsforsamlingen skal i neste møte 2. desember 2019 velge fire medlemmer til Cultivas styre. Saksdokumenter til alle rådsforsamlingens møter er tilgjengelig her