Cultiva

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Korona har allerede fått store effekter i samfunnet – og i Kristiansand. Med Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og bedre levekår i Kristiansand, ønsker styret å bidra i den ekstraordinære situasjonen som preger vårt nedslagsfelt, nemlig kulturlivet.

Dette er den andre koronasatsingen til Cultiva i 2020. Denne gangen er det å fylle «Julebyen Kristiansand» med kunst- og kulturopplevelser som er utfordringen til kulturfeltet. Satsingen gjøres i samarbeid med Kvadraturforeningen i Kristiansand.

Det lyses ut kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Cultiva ønsker å bidra til å opprettholde og utvikle arbeidsplasser i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i. Kvadraturforeningen ønsker å skape Norges mest attraktive juleby, både for Kristiansandere og for tilreisende. Utlysningen skal stimulere til nytenkning om produksjon og formidling innen hele kulturfeltet.

Mange av de tradisjonelle aktivitetene i «Julebyen Kristiansand» er avlyst på grunn av korona-situasjonen. Kulturlivet i Kristiansand utfordres derfor til å utvikle prosjekter som kan gjennomføres innenfor smittevernreglene i perioden fra 15. november 2020 til og med 24. desember 2020. Dessuten må digitale versjoner kunne gjenbrukes i fremtidige julebyer.

Vi ser etter prosjekter som bidrar til nytenking, nysgjerrighet og medvirkning. Prosjekt som gir nye og spennende kunst- og kulturopplevelser til besøkende i «Julebyen Kristiansand» - både fysisk og digitalt. Prosjektene oppfordres til å eksperimentere med sjangersamarbeid, utradisjonelle formidlingsformer, alternative arenaer for kunst- og kulturopplevelse, og digitale produksjons- og formidlingsformer. Prosjektene kan være enkeltstående pop-up’s, eller prosjekt som dekker deler eller hele perioden.  Uansett variant, må de følge gjeldende regler for smittevern.

Prosjektene vil bli vurdert i forhold til kvalitet, bruk av byrom, gjennomføringsevne, forventet bidrag til digitalisering, bærekraft, og dets bidrag til å fylle «Julebyen Kristiansand» med kunst- og kulturopplevelser hver eneste dag.   

Hvem kan søke: Selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til Kristiansand kommune.

Søknad sendes innen søndag 25. oktober 2020 kl. 24.00 til post@cultiva.no, og må inneholde:

  1. Prosjektbeskrivelse:
    - kort innholdsbeskrivelse, maks 4 sider
    - Informasjon om ansvarlig søker og samarbeidspartnere (navn, kontaktinfo og organisasjonsnummer)
  2. Formidlingsmåte/distribusjon og målgrupper
  3. Enkelt budsjett (med oversikt over kostnader og inntekter og evt. andre finansieringskilder)
  4. Risikovurdering smitteverntiltak (eget skjema)
  5. Relevante vedlegg (f.eks. CV)

Søknadskjema kan lastes ned her: word-format og pdf-format
Risikovurderingsskjema kan lastes ned her: word-format og pdf-format

Søknadene skal være ferdigbehandlet innen 30. oktober 2020.