Cultiva

Tildelinger i styremøte 6. desember 2022

10,8 millioner fordelt på 14 prosjekter i årets siste styremøte.

Uforutsette ideer og søknader 2022

I strategien "Rom for muligheter" er det presisert at Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader som ligger innenfor formål, men utenfor de fire strategiske tiltakene. Disse uforutsette ideene og søknadene blir behandlet samlet i et oppsamlingsheat i årets siste styremøte. I 2022 var det avsatt inntil kr 4 500 000 som skulle kunne disponeres til dette formålet. 

Til styremøtet 6. desember 2022 var det registrert 113 ulike søknader og henvendelser som skulle behandles under sak 72/22 "Uforutsette ideer og søknader 2022". Saksfremlegg og administrasjonens innstilling er tilgjengelig i dokumentarkivet

Følgende 11 prosjekter ble prioritert innenfor rammen på 4,5 millioner: 

Søknadsnr Søker Tittel Bevilgning  
E-22049 Fotograf Sidsel Jørgensen Digital fotoutstilling "Tangen DOKU" 250 000  
E-22078 Barnefilmfestivalen AS Bransjetreff under Barnefilmfestivalen 250 000 *1)
E-22093 IK Start Toppfotballsatsing for jenter 1 000 000  
E-22053 Kristiansand Bryteklubb Utstyr til NM i bryting, stevner og landslagssamlinger 317 500  
E-22105 Agder Fylkeskommune Digital satsing på barne- og ungdomskulturfeltet 800 000  
E-22104 Sound of Happiness Happy Days - utvikling av konsept og digital plattform 200 000  
E-22106 Smia Grafiske Verksted AS The Bible of Love and Hate (arb.tittel) 250 0000  
E-22111 Vipers Kristiansand Lokal talentutvikling i en internasjonal sammenheng 1 000 000  
E-22109 Vipers Kristiansand Bruk av sosiale medier for identitet, integrering og dialog 237 500  
E-22112 Dansespiren - dans for helse Dans for demenes 95 000 *2)
E-22061 Blå Kors Kristiansand Barnekunstprosjektet "Soria Moria" 2023 100 000 *3)
Sum     4 500 000  

Det er følgende betingelser knyttet til bevilgningene: 
*1) Cultivas bidrag skal gå til honorar og kostnader for medvirkende. 
*2) Cultivas bidrag skal gå til honorar til danserne. 
*3) Cultivas bidrag skal gå til honorar til kunstnerne, film- og kulisseproduksjon. 


Flerårige samarbeidsprosjekter

I tillegg ble det bevilget midler til pågående, flerårige prosjekter: 

Cultiva Ekspress 2023

Talentutviklingsprogrammet for kunst- og idrettstalenter fra Kristiansand fikk tildelt kr 3 850 000 til aktiviteter i 2023. For mer informasjon se nettsiden til Cultiva Ekspress

Geitmyra Matkultursenter Kristiansand

5-årig samarbeidsprosjekt for å etablere et matkultursenter for barn på Odderøya i Kristiansand. Prosjektet fikk tildelt kr 400 000 til aktiviteter i 2023 (år 5 av 5). For mer informasjon se nettsiden til Geitmyra Kristiansand

Kunstsilo barn og unge

4 årlig samarbeidsprosjekt med hovedmål å bedre levekårene for barn og unge i Agder ved å la flere få tilgang til kunstopplevelser og nytenkende kreativ deltakelse innenfor visuell kunst og digitale ferdigheter. Prosjektet fikk tildelt kr 2 000 000 til aktiviteter i 2023 (år 2 av 4). For mer informasjon se nettsiden til Kunstsilo.