Cultiva

Rådsmøte 15. januar 2024

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 15. januar 2024 kl. 15:00 i våre lokaler i Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirene er tilgjengelige i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter at møtet er gjennomført. 

Forslag til saksliste: 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

1/24  Valg av styremedlemmer: Valgkomiteens innstilling

2/24  Orienteringssaker

3/24  Eventuelt

 

Rådsmøtene er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser.