Cultiva

Styremøte 15. oktober 2021

Vi gjennomfører styremøte fredag 15. oktober 2021 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27.

Cultivas styremøter er åpne, men med begrenset tilhørerplass. På grunn av smittevern ønsker vi at interesserte tilhørere henvender seg til post@cultiva.no for mer informasjon. 

Sakspapirene er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

53/21 Status kapitalforvaltning
54/21 Skippergata 24b
55/21 Endring vedtekter
56/21 UiA og Talent Norge: Mentorordning for alumnistudenter med master i elektronisk musikk, år 3 av 3

3. Diskusjonssaker

57/21 Cultiva Digital - presentasjon søknadsliste
58/21 Prosess behandling av søknader og henvendelse 2021

4. Orienteringssaker

59/21 Statusrapport kommunikasjon
60/21 Møter og henvendelser
61/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

62/21 Eventuelt