Cultiva

Kirsti Mathiesen Hjemdahl medlem av hovedprogram-komitéen i Arendalsuka

Daglig leder i Cultiva, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, er oppnevnt som nytt medlem i hovedprogramkomiteen i Arendalsuka.

Hovedprogramkomitéen i Arendalsuka har bestått av Harald Stanghelle (leder), Bård Vegard Solhjell og Stina Torjussen. Som følge av endringer i jobbsituasjonen trer Stina Torjussen nå ut av komiteen. På rådsmøtet i Arendalsuka mandag 5. september ble det derfor oppnevnt to nye medlemmer til komitéen:

• Sofie Høgestøl ( f. 1986 ) Forsker innen rettsvitenskap med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Høgestøl er mye brukt som ekspertkommentator i NRK og en rekke andre medier.
• Kirsti Mathiesen Hjemdahl ( f. 1967 ) Daglig leder ved stiftelsen Cultiva i Kristiansand. Doktorgrad i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

«Vi er svært glad for at både Sofie Høgestøl og Kirsti Mathiesen Hjemdahl har sagt seg villige til å bidra til å lage Arendalsukas hovedprogram de neste to årene. Begge innehar både kompetanse og et kontaktnett som vil være viktige for å lage et spennende og aktuelt hovedprogram, og vi som allerede er med i hovedprogramkomiteen ser frem til dette samarbeidet», sier leder Harald Stanghelle.

Arendalsuka - Nye medlemmer i Arendalsukas hovedprogramkomité