Cultiva

Styremøte 29. mars 2022

Det gjennomføres styremøte i Cultiva tirsdag 29. mars 2022 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Sakspapirene er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

13/22 Status kapitalforvaltning

3. Diskusjonssaker

14/22 Levekårsløft
15/22 Skippergata 24 b

4. Orienteringssaker

16/22 Status ansettelser
17/22 Møter og henvendelser
18/22 Statusrapport kommunikasjonsplan
19/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering 

20/22 Eventuelt

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er ledige tilhørerplasser.