Cultiva

Ekstraordinært styremøte 20. august 2021

Vi gjennomfører ekstraordinært digitalt styremøte fredag 20. august 2021 fra kl. 14:00 til kl. 15:30.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres digitalt styremøte. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for å få lenke til møtet. 

Sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Beslutningssaker

44/21  Museumsbygg Nodeviga