Cultiva

Strategiprosess

Ny overordnet strategi for Cultiva skal være ferdig desember 2020

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 30. oktober 2019 å starte prosessen med å utforme en ny, overordnet strategi.

Strategien må forankres i formålet slik det er definert i vedtektenes § 3: 

.... å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen. Institusjoner som mottar støtte må drive virksomhet på et kvalitativt høyt nivå."

Arbeidet skal organiseres i fem faser som er nærmere beskrevet i saksfremlegg til styret.

Administrasjonen vil i oppstarten av prosessen møte relevante personer, organisasjoner og andre miljøer for å kartlegge status, behov, ambisjoner og muligheter som finnes i Kristiansand innenfor formålet vårt.