Cultiva

Styremøte 17. august 2022

Vi har styremøte onsdag 17. august 2022 fra kl. 10:00 til kl 14:00. Dette holdes på rådhuset i Arendal.

Sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført.


Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er ledige tilhørerplasser.

Administrerende direktør Reidar Fuglestad og Kunstnerisk direktør Trude Gomnæs
Ugelstad fra SKMU deltar sak på 32/22


Saksliste:
1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssak
37/22 Status kapitalforvaltning 
38/22 Cultiva Digital år 2 
39/22 God styring og ledelse av stiftelser 

3. Diskusjonssaker
40/22 Levekårsløft 
41/22 Skippergata 24 b 
42/22 Det digitale kulturhuset 

4. Orienteringssaker
43/22 Status Kunstsilo 
44/22 Møter og henvendelser 
45/22 Statusrapport kommunikasjonsplan
46/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering
47/22 Eventuelt