Cultiva

Image by Olaf Schwenk from Pixabay

Tildelinger til "Mangfold, offentlig rom og digitalisering"

22 prosjekter skal fylle Kristiansand sentrum og mange bydeler med aktivitet og opplevelser fra mai til august.

Sammen med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager har vi hatt en utlysning med tittelen «Mangfold, offentlig rom og digitalisering». Satsingen har flere formål:  

  • Å stimulere til utforsking av hvordan kunst og kultur kan sette mangfold på agendaen. 
  • Bidra til holdningsendring, kompetanseheving og bevisstgjøring om levekårsutfordringer for utsatte grupper. 
  • En håndsrekning til kulturfeltet som fremdeles har det utfordrende som følge av korona. 

Og kulturfeltet har respondert! I løpet av knappe to uker kom det inn 76 prosjekt som på ulike vis setter mangfold på agendaen, adresserer utenforskap, uttrykker erfaringer fra utsatte grupper og forteller spesifikke historier. Her var mange sterke historier og spennende samarbeidsprosjekt.

De prosjektene som skal fylle Kristiansand sentrum og mange bydeler med aktivitet og opplevelser er: 

Søkere: Tittel: Bevilget beløp:
Sound of Happiness Låt og videoinnspilling kr 30 000
Ad-hoc gruppering: Jo R. Abusland, Pia Eikaas og Kulturbyrået Mesén Skeiv kopp kr 144 000
Ad-hoc gruppering: Atle Håland, Annika Linn Verdal Homme, André Tribbensee, Terje Paulsen Vi var her kr 130 000
Smia Grafiske Verksted AS Disco kr 150 000
Anna Zychowicz Esavana KAY portretter kr 110 000
Kulturalliansen Maskefall Tekstsamling kr 100 000
Kristiansand Kongelige Teater Berghain kr 150 000
Kaisa Augusta Hansen-Suckow Kortfilm kr 200 000
JAM Det oppblåsbare museum kr 150 000
Tic Tic Konsertforestillinger kr 36 000
Hugoworld AS Ut av skallet kr 150 000
Come Back Film AS Dokumentarfilm kr 100 000
Tomos Young Productions Me, Myself and I kr 50 000
Ad-hoc gruppering: Filip Ring, Reidun Mork, Einar Stenseng, Tiger Safari AS, Erlend Evensen, Didrik Søderlind Skeive Vekkelsen kr 50 000
Deconform AS Kunsten å leve 21 kr 100 000
Ad-hoc gruppering: Jaya Helena Seljestad, Irene Bakkevold, Deconform AS Regnbuebyen kr 100 000
Kilden Teater og Konserthus Sheherazade og HORDE kr 100 000
Oakland Rain AS Ulikhet – med lik mulighet kr 150 000
Troxrox Shaking the tree kr 200 000
Arkivet fred- og menneskerettighetssenter Skriften på veggen/Vi er tilbake kr 100 000
KRS AS Fem ekte menn kr 100 000
Coolart Secin Zunic Pimp my castle kr 100 000

 

I tillegg har juryen disponert deler av de avsatte midlene til konferanse, foredrag og debatt til følgende prosjekter, som tar utgangspunkt i å høre, styrke og aktivere unge stemmer: 

Oakland Rain AS Ulikhet - med lik mulighet kr 100 000
FLUKS - Senter for ung kunst og kultur MAKTA kr 100 000

 

Alle som har søkt vil få en tilbakemelding pr. epost.

Tusen takk for engasjement og søknader!

 

Juryen har bestått av: 

Agnes Repstad, daglig leder Agder Kunstsenter

Angjerd Munksgaard, rådgiver kulturdirektørens stab Kristiansand kommune

Tore Løvland, arrangementsansvarlig Kristiansand kommune

Åge Bjelland, leder Fri Agder

Roy Hægeland, festivalsjef Skeive Sørlandsdager

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder Cultiva

Ingebjørg Borgemyr, prosjektutvikler Cultiva