Cultiva

Styremøte 8. september 2020

Tirsdag 8. september gjennomføres styremøte kl. 9 - 13.

På grunn av smitteverntiltak vil møtet ikke være åpent for tilhørere. Sakspapirer er tilgjengelig her.

Protokoll fra møtet legges ut på nettsidene så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført.