Cultiva

Styremøte 19. oktober 2020

Mandag 19. oktober gjennomføres styremøte kl. 10 - 13.

På grunn av smitteverntiltak vil møtet ikke være åpent for tilhørere. Sakspapirer er tilgjengelig her

Protokoll fra møtet legges ut på nettsidene så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført.