Cultiva

Dokumenter

Cultiva følger "Lov om offentlighet i forvaltningen". Alle dokumenter med betydning for saksbehandlingen vil bli registrert og arkivert, og vil være tilgjengelig for offentligheten. Offentlige dokumenter som ikke er tilgjengelige på våre hjemmesider kan oversendes etter forespørsel til post@cultiva.no.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down