Cultiva

Strategi 2021-2024; Rom for muligheter

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024. Strategidokumentet kan lastes ned her.

Som følge av de erfaringene som er trukket gjennom 20 års virksomhet, og dessuten de utfordringene som pandemien har medført, vil vi skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak: 

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
  • Et levekårsløft for Kristiansand
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B og Kunstsilo
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge

Aktive utlysninger finnes vises "Aktive utlysninger". 

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader, se "Uforutsette søknader"

Arbeidet med å revidere den overordnede strategien er iverksatt, og vil pågå frem til ny strategi skal vedtas på styremøte 5. desember 2024.