Cultiva

Aktive utlysninger

Cultiva Digital år 4

Det kommer en ny utlysning på 10 millioner kroner til Cultiva Digital år 4. Utlysningstekst vil bli vedtatt av styret i møte 17. juni 2024. Antatt søknadsfrist er 15. september 2024, og endelig beslutning om tildelinger blir gjort i styremøtet 16. oktober 2024. 

 

Levekårsløft

Vi erkjenner at levekårsutfordringene i Kristiansand fremdeles er store, og at det er viktig med en kunnskapsbasert tilnærming til Cultivas neste levekårsutlysning. Det er utpekt en arbeidsgruppe i styret bestående av Kjersti Løken Stavrum, Cecilie Nissen og Tor Kristian Ludvigsen som skal utforme forslag til anvendelse av midler avsatt til levekårsløft i 2024. Styret skal også ha en wokshop i styremøtet 6. mai. Arbeidet skal gi et kunnskaps- og erfaringsgrunnlag til den planlagte strategisamlingen høsten 2024, med mål om å bidra inn i utviklingen av ny strategi for Cultiva. Saksfremlegg om levekårsløft kan leses i sakspapirer til styremøtet. 

 

Uforutsette ideer og søknader

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formål, men utenfor de valgte strategiske tiltakene. Mer informasjon på "Uforutsette søknader". Årlig søknadsfrist 15. november. 

 

Kraftverk

Cultiva har overtatt den gamle katedralskolen i Kristiansand sentrum som en formålsinvestering. I smarbeid med Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder har vi utviklet Kristiansands møteplass for kunst, kultur og kunnskap.

En bredde av aktører innenfor forskning, undervisning, produksjon og formidling er samlet, og Kraftverk består av delkonsepter som:

Ønsker du å bli en del av Kraftverk? Sjekk ut nettsiden Kraftverk eller ta kontakt med hussjef Mads Hatlevik på mads(at)kraftverk.no