Cultiva

Trafo 2.0

Nordens største nettsted for unge kunstnere får en digital overhaling!

Trafo er Nordens største nettsted for unge kunstnere finansiert av Kulturrådet.Trafo.no har siden 2006 vært administrert av Universitetet i Agder. Den nettbaserte løsningen er imidlertid med tiden blitt mindre brukervennlig for målgruppen. Universitetet i Agder mener plattformen som benyttes er utdatert og ønsker å oppgradere nettløsningen til en forbedret versjon (Trafo 2.0).

En større aktivitet i trafo.no vil styrke dets posisjon for økte statlige bidrag. Utviklingen vil sannsynliggjøre partnersamarbeid hvor sluttproduktet kan være (i) fordelskort, (ii) publikumsutvikling, (iii) mer målrettet kommunikasjon, (iv) et turnenettverk, (v) en annonseringsplattform eller (vi) bedre eksponering.

Cultiva bidrar med kr 600 000,- til utvikling av Trafos nettsamfunn for unge mellom 16 og 22 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse.