Cultiva

Skapende Barn

Musikkaktiviteter, litteratur og formingsaktiviteter for barn i 3-4 års alderen i barnehagen med hovedfokus på barn som lever i utsatte familier.

Målet for prosjektet er ved hjelp av kunst, kultur og kreativitet å bidra til å styrke barns språklige og sosiale ferdigheter. Prosjektets mål er ved hjelp av tidlig innsats fra 3-4 års alderen å oppnå et høynet funksjonsnivå, språklig og relasjonelt som kan bidra til å bryte den sosiale arven. Gode språk- og sosiale ferdigheter er nøkkelen til vennskap, fellesskap, kunnskap, demokrati, skole, utdanning og arbeid.

Cultiva har inngått et 4-årig samarbeid med Senter for ung kunst og kultur ved fakultet for kunstfag ved UiA om utvikling av prosjektet. Det er bevilget kr 1 500 000,- til aktiviteter i 2016, kr 1 700 000,- til aktiviteter i 2017, kr 1 730 000 til aktiviteter i 2018 og avslutningsvis kr 2 900 000 til aktiviteter i 2019/2020. Prosjektet er etablert i samarbeid med oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Prosjektet Skapende barn ble i 2019 inkludert i satsingen "Kulturbarnkommune". Kristiansand kommune ble av Kulturtanken, Norsk Kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen valgt ut som en av 6 kulturbarnkommuner i Norge. Se nærmere omtale av Kulturbarnkommunen på UiAs nyhetssider

For mer informasjon, se www.skapendebarn.no