Cultiva

SAND Internasjonale scenekunstfestival for barn og unge

Scenekunst på høyt nivå for barn og unge!

SAND er en internasjonal scenekunstfestival med barn og unge som hovedmålgruppe. Festivalen presenterer norske og internasjonale forestillinger av svært høy kvalitet for publikum og for norske og internasjonale fagfolk.

Vår ambisjon er at festivalen skal være

  • kunstnerisk utfordrende og samtidig ha bred appell,
  • en attraktiv arena for internasjonale arrangører og fagmiljø,
  • et kraftsenter for scenekunstnere som arbeider med barn og unge,
  • et internasjonalt møtested mellom forskere og scenekunstnere.

SAND-festivalen har en tydelig internasjonal profil og et høyt kompetent kunstnerisk råd, rekruttert fra det internasjonale scenekunstmiljøet. Festivalen er arrangert totalt 13 ganger i Kristiansand.

Cultiva inngikk en 3-årig samarbeidsavtale med Assitej Norge om videreutvikling av festivalen. Det er bevilget kr 800 000,- til aktiviteter i 2016, og kr 500 000,- til aktiviteter i 2015 og kr 500 000,- til aktiviteter i 2017.