Cultiva

Kildenkonferansen

KUNSTEN å gjøre noe med det

Kildenkonferansen 2017: KUNSTEN I DEMOKRATIET – DEMOKRATIET I KUNSTEN

Demokratier rystes så det gir gjenklang i ekkokamrene. Av fryd i noen, fortvilelse i andre. Over Trump, Brexit og alternative fakta. Vi opplever delte samfunn, hatefulle ytringer, flyktningstrømmer og terrorfrykt.

Kildenkonferansen handler om kunsten å gjøre noe med det. Vi setter søkelys på kunstens mulige virkninger i en verden preget av usikkerhet, radikalisering og polarisering. Denne konferansen er vårt bidrag til en verden som har løsnet i hengslene.
Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid med Kilden Teater- og Konserthus om gjennomføring av Kildenkonferansen. Det er bevilget kr 240 000,- til aktiviteter i 2017 og kr 240 000,- til aktiviteter i 2018.
For mer informasjon se konferansens nettsted Kildenkonferansen.no eller ta kontakt med prosjektleder Daniel Stamnes på daniel.stamnes(at)kilden.com