Cultiva

Kilden Dialog kompetansesenter

Kilden Teater- og Konserthus utvikler nye arbeidsformer med deltakerorientert dialogmetodikk og praksis.

Cultiva har inngått en 4-årig samarbeidsavtale med Kilden Teater- og Konserthus om etablering av et kompetansesenter for dialogmetodikk og praksis. Det er årlig bevilget kr 1 000 000,- til aktiviteter i 2014, 2015, 2016 og 2017. I tillegg er det årlig bevilget kr 1 500 000,- til prosjekter for målgruppen barn og unge og talentutvikling.