Cultiva

FilmLab Norge

Ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for unge filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke nyutdannede filmskaperes kobling til bransjen. FilmLab Norge skal gi deltakerne grundig oppfølging og støtte, fra utvikling til produksjon og distribusjon. Deltakerne søker seg inn i programmet med en konkret prosjektidé. I løpet av programmet skal de produsere en kortfilm, eller en pilot som fungerer som et «proof of concept» for finansiering, utvikling og produksjon av større prosjekter, som spillefilm eller dramaserie. Filmen skal bidra til å skape en plattform for filmskaperne som de kan utvikle seg videre på, både nasjonalt og internasjonalt. For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av «førstebevegerne» i et filmprosjekt: regissør, manusforfatter og produsent.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, Sørnorsk filmsenter og Midtnorsk Filmsenter, og finansieres bl.a. av Talent Norge og Cultiva.

Cultiva inngikk en 3-årig samarbeidsavtale med Mediefabrikken i Akershus om delfinansiering av prosjektet. Det ble bevilget kr 250 000,- til aktiviteter år 1. Bevilgningen er ikke videreført for år 2 og 3.