Cultiva

Illustrasjon: Secin Zunic

Pimp my castle

Medskapende gatekunstprosjekt på blokk på Slettheia og forum teater for å utvikle dialog.

Sedin Zunic har kunstnerisk utsmykket det nasjonale opplæringsprogrammet "Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold" fra RVTS. Hovedverket skal nå males på Slettheia hvor han vokste opp. Unge 'drop outs' er med på utsmykkingen, og den kreative prosessen brukes til å utfordre forståelser rundt menneske- og verdisyn. 'Drop out' stemmene er verdifulle for samfunnet å forstå. De har ingen tillitt til systemet, og forumteater brukes for å åpne opp vanskelig tema. "Det som kan fremstå som veldig logisk for de unge, er en nøtt å knekke for politi, barnevern, skole og resten av hjelpeapparatet som ikke når inn", sier Zunic.

Medvirkende: Coolart Secin Zunic,

Visninger: 15. juni til 30. august 2021

Fædrelandsvennen 16. juni 2021 "Håper kunstverk kan bli starten på en ny satsing på Slettheia"