Cultiva

Håndballbyen Kristiansand

Utvikling av håndballmiljøet for kvinner i Kristiansand

Håndballklubben Vipers har gjennom prosjektet "Håndballbyen Kristiansand" ambisjoner om å bygge videre på den posisjonen de har opparbeidet seg for å gjøre Kristiansand til en by der håndballinteresserte kommer for å se, oppleve, lære og dyrke sin håndballinteresse.

Hovedmål for prosjektet er utvikling av håndballmiljøet for kvinner i Kristiansand for å sikre lokal rekruttering og idrettsprestasjoner på høyt kvalitativt nivå gjennom to delprosjekter: 

  • Talentutvikling innenfor en internasjonal ramme
  • Trenerutvikling

Cultiva ønsker å bidra til utvikling av prosjektet, og bevilget i styremøte 27. februar 2024 kr 5 000 000,- i prosjektstøtte. 

For mer informasjon, tak kontakt med daglig leder Benedicte Løyland i Vipers på beneticte(at)vipers.no