Cultiva

Zero Gravity

Vision Skatepark utvider tilbudet med parkour og free running

Ambisjonen er å etablere et nytt tilbud innen feltet «Parkour» og «Free running». Visjon Skatepark har et areal på 400 km som kan utvikles til dette. «Parkour» og «free running» er et tilbud som også appellerer til ungdom som ikke er medlemmer av idrettslag.

Ferd sosiale entreprenører har tatt Vision Skatepark inn i et ettårig utviklingsprogram for konsept og driftsmodell.

Cultiva bidrar med inntil kr 200 000,- til oppgradering av hallen til Zero Gravity.

For mer informasjon, ta kontakt med Mike Troxell.