Cultiva

Youth Bank Kristiansand

Pilotprosjekt for etablering av Youth Bank i Kristiansand

Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag/UiA gjennomførte en pilot for etablering av det globale Youth Bank konseptet i Kristiansand. Cultiva bidro med kr 349 000,- til gjennomføring av piloten. Prosjektet ble ikke videreført etter pilotfasen.