Cultiva

Workshop om kunstnerisk ytringsfrihet

Kunstnerisk ytringsfrihet må likestilles med presse- og mediafrihet.

Europakonferansen vier en egen sesjon på Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter til kunstnerisk ytringsfrihet. Ved å sette dette temaet inn i hovedkonferansen, tas det skritt for å likestille kunstnerisk ytringsfrihet med den betydning som presse- og mediafrihet har for demokratiet. Det er for 2024 satt ned en egen programkomitè som arbeider med kunstnerisk ytringsfrihet, som har som mål å bevisstgjøre kulturfeltet i Kristiansand om viktigheten av kunstnerisk ytringsfrihet, og plassere det i en Europeisk kontekst. 

Det skal gjennomføres en workshop som tar for seg tematikken kunstnerisk ytringsfrihet og hva den betyr for aktører som arbeidet med kunst og kultur i Kristiansand. På denne måten vil tematikken i større grad relateres til aktørenes egen praksis, samtidig som det trekkes paralleller til Europeiske tendenser. 

Cultiva har bevilget kr 200 000 til gjennomføring av wokshop om kunstnerisk frihet under Europakonferansen 2024. 

For mer informasjon se The European Conference (kristiansander.no) eller ta kontakt med prosjektleder Stein Chr. Salvesen på scs(at)arkivet.no