Cultiva

Veggkunst, Coolart - Sedin Zunic

Veggkunst på Krisesenteret

Veggkunst som inspirerer barn til lek og fantasi

Formålet med veggkunstprosjektet har vært å inspirere barn til lek og fantasi, samt gi voksne lystbetonte øyeblikk i en utfordrende hverdag. Kunstverket er ment å gi håp og positivitet til både barn og voksne som oppholder seg på Krisesenteret. Gjennom fargerike og livlige motiver ønsker Krisesenteret å skape et miljø som stimulerer til kreativitet og glede, og som kan være en kilde til trøst og oppmuntring i vanskelige tider. 

Kunstnerisk visjon // Coolart - Secin Zunic

Kunstverket skal kommunisere håp, styrke og fellesskap. Elementer som blomster, dyr og figurer er inkludert for å engasjere og inspirere både barn og voksne. Det er brukt lyse og klare farger som formidler følelse av trygghet, håp og optimisme. Kunstverket er tilgjengelig for alle som besøker eller bor på Krisesenteret. 

Cultiva har støttet prosjektet med kr 115 000 (oppsamlingsrunde i styremøte 4. desember 2023)

Veggkunst, Coolart - Sedin Zunic

Veggkunst, Coolart - Sedin Zunic