Cultiva

Utredning om skolekorpsene i Kristiansand

Hvilke utfordringer strir kommunens skolekorps med, og hvordan kan vi løse dem?

Kristiansand kommune og Cultiva har i samarbeid med skolekorpsene i Kristiansand, Kristiansand skolekorps og Norges Musikkorps forbund bestilt en rapport for å synliggjøre dagens utfordringer for skolekorpsene. Jens Torolf Larsen ved Universitetet i Stavanger overleverte sin rapport 16. februar 2017. Rapporten gir en analyse av dagens situasjon og anbefaler mål og tiltak. Rapporten er tilgjengelig på Norges Musikkorps Forbund

Cultiva bevilget kr 80 000,- til rapporten.