Cultiva

UngdomsKilden

UngdomsKilden er et forpliktende møtested og profesjonelt undervisningstilbud i utøvende teater for ungdom fra 13 til 20 år.

UngdomsKilden har som målsetting å gi unge, talentfulle mennesker innsikt, kunnskap, forståelse og mestring innen de ulike sceniske disipliner - ved profesjonell undervisning, praktisk sceneerfaring og faglig kompetansebygging.

UngdomsKilden skal bidra til å fylle det nåtidige behovet for unge skuespillere på regionens scener og sikre fremtidige behov for profesjonelle scenekunstnere med tilknytning til landsdelen.

Cultiva har inngått en 4-årig samarbeidsavtale med Kilden Teater- og Konserthus om etablering av UngdomsKilden. Det ble bevilget kr 1 100 000,- til et forprosjekt i 2014. Hovedprosjektet har årlig fått bevilget kr 1 600 000,- til aktiviteter i 2016,  og 2017.