Cultiva

Storbyprosjekt UKM

Hvorfor engasjerer ikke ungdommen i storbyene seg i UKM?

UKM er en ikke-kommersiell arena som engasjerer ca. 25 000 ungdommer hvert år i aldersgruppen 10-20 år. Ungdommer fra hele landet deltar årlig på UKM, men felles for alle storbyene er at de sliter med rekrutteringen.

Vest-Agder Fylkeskommune har startet et storbyprosjekt med utgangspunkt i situasjonen i Kristiansand, og hvor byene Bergen, Stavanger og Trondheim også er invitert til å delta. Prosjektets mål er å få flere deltakere med i UKM i storbyene ved hjelp av kartlegging, nettverksbygging, utvikling og testing av nye modeller for rekruttering av deltakere.

Cultiva har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune om gjennomføring av storbyprosjektet . Det er bevilget kr 150 000,- til aktiviteter i år 1 og kr 150 000,- til aktiviteter i år 2.