Cultiva

Sørnorsk Filmmobil

Barn bruker film og levende bilder aktivt i sin hverdag. Hvordan lages film, og hvordan kan film påvirke oss?

Utgangspunktet for prosjektet var spørsmålet: Hvordan barn kan få en bedre forståelse av hvordan en film blir til samt øke interessen for film og tolkning av film?

Sørnorsk Filmsenter har anskaffet seg et mobilt filmstudio. Sørnorsk filmmobil inneholder 5 mobile kasser med kamera, klippestasjon, lys, rekvisitter mv. Filmsenteret har 6-7 dyktige instruktører, som kan leies sammen med bilen. De har utviklet kurs til store og små, film på 1-2-3 samt lenge kurs som tilbys til barnehager, skoler, Den kulturelle skolesekken, festivaler m.fl.

Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid med Sørnorsk Filmsenter til prosjektet. Det er bevilget kr 1 017 000,- til anskaffelse og aktiviteter i første driftsår.