Cultiva

Scenekunst Sør

Etablering av regionalt kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand

Etablering av et kompetansesenter for scenekunst gir en kunstnerisk utvikling og bidrar til økt kompetanse og profesjonalisering av scenekunstfeltet. Etableringen av medlemsforeningen Scenekunst Sør viser at det nå er et stort nok fagmiljø i regionen med tilstrekkelig handlekraft. Hovedintensjonen bak kompetansesentersatsingen til Cultiva har vært at talenter og kunstnere skal ha en møteplass og en kompetanseenhet som kan bidra til å hjelpe talenter videre og bidra til å ivareta interessene for kunstnere på det aktuelle kunstfeltet.

Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid med Scenekunst Sør om etablering av et regionalt kompetansesenter for scenekunst. Det er bevilget kr 1 200 000,- til aktiviteter det første driftsåret. Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune har bevilget driftsmidler til senteret f.o.m. 2018.