Cultiva

Psyken vår - Barn

Tv-serie om psyken vår for barn i småskolen.

Abups hovedmålsetting med å produsere programserien er å medvirke til at mennesker er mer åpne om sin psykiske helse og har større innsikt i hvilke forhold som er med på å skape gode vilkår for utvikling av god og velfungerende mental helse. Abub skal både hjelpe enkeltfamilier og barn i vanskelige livssituasjoner, og drive samfunnsorientert arbeid som kan forebygge psykiske helseplager.

Abup ønsker å bidra til å sette psykisk helse på dagsordenen. Øke kunnskapen rundt psykiske plager. Alle mennesker har en psyke. Det vil ikke si at man er syk. Vi ønsker å trigge barns nysgjerrighet. Få dem til å undre seg og stille spørsmål om hva psyke er, og hva som påvirker psyken vår, deres egen psyke.

For hva er normalt? Noen barn har uro i kroppen. Det trenger ikke å bety annet enn at barnet ikke nødvendigvis passer  inn i de gitte rammer. Vi er forskjellige , barn er forskjellige og trenger å bli forstått og akseptert.

Abup ønsker å skape en åpenhet og trygghet slik at barn tør snakke om psykisk helse og følelser. Noen barn er svært følsomme, andre ikke. Hvorfor er det sånn? Har noen større vanskeligheter med å vise følelser enn andre? Alle vil slite på et eller annet tidspunkt i livet. Noen mer enn andre. Vi må lære barna våre at det er naturlig å kjenne på motvind så vel som medvind. 

Cultiva bidrar med inntil 1/3 av prosjektets totalkostnad, begrenset oppad til kr 1 500 000,- til utvikling av det interaktive programkonseptet.

For mer informasjon om prosjektet; ta kontakt med avdelingssjef Karl Erik Karlsen ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandets Sykehus.