Cultiva

Posebyen Kulturskole

Musikk er en utømmelig kilde til opplevelser, glede og energi. Musikk binder mennesker sammen, vekker følelser, gjør oss kreative, og har en stor positiv innvirkning på helse og velvære.

Ved Posebyen Kulturskole tilbys instrumentundervisning i kombinasjon med sosial aktivitet. Skolen er opptatt av at elevene gis de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, samtidig som de gis de beste muligheter til å treffe nye venner og utfolde seg sosialt.

Posebyen Kulturskoles undervisningstilbud gjelder primært for barn og ungdom i alderen 8 – 20 år. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak.

Cultiva har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Blå Kors Kristiansand om etablering av Posebyen Kulturskole. Det ble bevilget kr 150 000,- til et forprosjekt i 2015. Hovedprosjektet har fått bevilget kr 700 000,- til aktiviteter i 2016 og kr 600 000 ,- til aktiviteter i 2017.