Cultiva

Norway Summer Games

Idrettsfestival for barn og unge på tvers av idrettsgrener

Norway Summer Games er et slags mini-OL hvor mange ulike idretter skal være representert. Listen for deltagelse skal være lav – dette er ikke et elitearrangement. Det som imidlertid allerede er klart er at mange mindre idretter (eksempelvis fekting, innebandy og boksing) får en mulighet til å arrangere turneringer som ellers ville vært for kostnadskrevende. Dette fordi Norway Summer Games tar ansvaret for de administrative funksjoner, og at idrettsklubbene begrenser seg til å gjennomføre selve turneringen.

Norway Summer Games gikk av stabelen for første gang 8 – 13. august 2017. 23 idretter (ekskludert sittevolley og rullestolbasket), 10 nasjoner, 1100 deltakere og ca. 400 funksjonærer/trenere/lagledere/frivillige var involvert.

Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid om etableringsstøtte til  Norway Summer Games. Det er bevilget inntil kr 500 000 til å utvikle og gjennomføre kulturaktiviteter for barn og unge under arrangementet i 2017.