Cultiva

Natta pappa henta oss

Økt fokus på barn og unge som opplever rusproblematikk i nær familie.

"Natta pappa henta oss" er regissør Steffan Strandbergs fortelling om oppveksten hos hans alkoholiserte mor i Kristiansand og om natta pappaen henta han og broren derfra. Filmen kombinerer barnets perspektiv og opplevelser med den voksnes refleksjoner og tilbakeblikk og består av animasjon, super 8 arkiv og film fra i dag. Det er en personlig og eksistensiell film som utspiller seg i Kristiansands gater og andre kjente steder, og er også et historisk dokument av Kristiansand à la 1980 - sett gjennom et barns blikk.

Cultiva bidrar med inntil kr 100 000,- for lansering av filmen overfor barn og unge i Kristiansand.

For mer info om prosjektet, ta kontakt med Indiefilm AS ved Karianne Berge  på karianne.berge(at)gmail.com