Cultiva

Masterstudie i sceneprodusent

Fakultet for kunstfag vil utdanne sceneprodusenter

Studiet er sterkt ønsket fra UiA, Kilden, kompetansesentre i byen og Kristiansand kommune.

  • Studiet vil heve kompetansenivået i kulturlivet i regionen – og sørge for større tilstrømming av relevant arbeidskraft.
  • Studiet vil bidra til at regionen leverer flere kvalitetssikrede kunst- og kulturprosjekt inn på nasjonalt nivå.
  • Studiet vil bidra til flere forbindelser mellom kultur og næring.
  • Studiet imøtegår en tiårig kulturpolitisk prosess, der produsentrollen har blitt løftet og styrket gjennom konkrete tiltak i norske finansieringsordninger i kunsten.
  • Studiet imøtegår dagens politiske satsning på kunstnerisk entreprenørskap.
  • Studiet møter et utdanningsbehov i Nordisk sammenheng for en sektor hvor tilbudet om formalisert kompetanse pr dags dato er lite.
  • Studiet imøtekommer et kompetansebehov både innenfor offentlig forvaltning, den frie kunsten og i kulturinstitusjonene.

Cultiva har bevilget kr 482 000,- til et forprosjekt til etablering av studium i prosjekt- og produksjonsledelse, og ytterligere kr 800 000,- til etablering av et masterstudie i "Sceneprodusent". UiA har søkt, og fått godkjent, utsettelse av prosjektstart ut 2018.

For mer informasjon, tak kontakt med direktør for fakultet for kunstfag Jan Oddvar Skisland på jan.oddvar.skisland(at)uia.no.