Cultiva

Maskefall

Teatertilbud for ungdom og voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rusproblematikk

Maskefall henvender seg til mennesker som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rusproblematikk - fra 12 år og oppover - som har tilknytning til (i) aktivitetssentrene i Kristiansand, (ii) frivillige organisasjoner som Mental HelseLPP og A-Larm, og (iii) ABUP og mennesker som faller utenfor det ordinære kulturtilbud.

Hovedmålsettingen med "Maskefall" er å skape en arena hvor deltakere fra ulike aktivitetssentra og brukermiljøer i Kristiansand medvirker i en kreativ prosess fra start til mål, og der målet er en scenisk forestilling av høy kunstnerisk kvalitet på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.

Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid med Kulturalliansen Maskefall. Det er bevilget inntil kr 450 000 til aktiviteter i 2017.

For mer informasjon ta kontakt med Kristian Landmark på kristian.landmark(at)gmail.com