Cultiva

Kristiansand sommerteater

Pilot for etablering av sommerteater i Kristiansand

Pilotprosjektet er etablert av fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder for å utvikle et teaterpegagogisk konsept med to nyutviklede familieforestillinger  som sommerteater i 2016. Studenter ved UiA vil gjennom prosjektet få praktisk erfaring og utvikle sitt talent. Det er inngått et samarbeid med Scenekunst Sør og eiere av Kristiansand Teater.

Cultiva bevilget kr 170 000,- til gjennomføring av piloten sommeren 2016.