Cultiva

Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Dragefestival samlet flere tusen!

16. og 17. september 2017 ble det for første gang arrangert en internasjonal dragefestival på Bystranda i Kristiansand. På lørdagen ble det produsert over 300 drager på drageverksted på Aquarama. Dagen etter kunne man teste ut egen drage og se internasjonale drageflygere fra England, Belgia og Portugal ytterst på Tangen. 

Festivalens visjon er å bidra til en mer leken og inkluderende by. Det legges opp til en folkefest som skal mobilisere på tvers av generasjoner. Drager skal i forkant av festivalen benyttes som et involverende virkemiddel knyttet til læring og realfag i grunnskolen. Barn og unge og det flerkulturelle miljøet i byen skal aktivt involveres. Det internasjonale miljøet i Kristiansand er en ressurs i dette konseptet siden drageflyging har lang tradisjon i både Midt-Østen og Sørøst-Asia.

Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid om etableringsstøtte til  Kristiansand Internasjonale Dragefestival. Det er bevilget inntil kr 350 000 til aktiviteter i 2017.

For mer informasjon se festivalens Facebook-side Dragefestivalen Kristiansand eller ta kontakt med prosjektleder Andrea Bang på andreabang(at)hotmail.com