Cultiva

Kraftverk

Byens nye møteplass for kunst, kultur & kunnskap

Cultiva har overtatt den gamle katedralskolen i Kristiansand sentrum som en formålsinvestering. I samarbeid med Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder har vi utviklet Kristiansands nye møteplass for kunst, kultur og kunnskap.

En bredde av aktører innenfor forskning, undervisning, produksjon og formidling er samlet, og Kraftverk består av delkonsepter som:

  • Møteplass for digital innovasjon og kulturproduksjon

  • Undervisning og fremvisning (UiA)

  • Studenthuset BARE (SiA)

  • Kontorfellesskap for regionale stiftelser

I styremøte 27. februar 2024 bevilget styret 9,5 millioner kroner til renoveringsprosjektet i Skippergata 24 B AS. 

Mer informasjon er tilgjengelig på Kraftverk eller ved å kontakte hussjef Mads Hatlevik på mads(at)kraftverk.no